Harkov Ulusal Eczacılık Üniversitesi

1805 yılında kurulmuştur

Fakülteleri:


Eczacılık
Klinik Eczacılık
Laboratuvar Araştırmaları
İlaç Teknolojileri
Parfümeri ve Kozmetik Teknolojileri
Biyoteknoloji
İşletme Ekonomileri
Organizasyon Yönetimi
Kalite, Standart ve Patentleme
Analitik Kalite Kontrol
İlaçların Halka Arzı
Yüksek Pedagojik Öğretim


Eğitim Düzeyleri:

Lisans, Yüksek Lisans ve Master

Yüksek Düzeyde Eğitim Alanları:

Biyoteknoloji, ekonomi ve işletme, tıp bilimi, eczane organizasyonu ve yönetimi.

205 yılı aşkın tarihiyle Ukrayna İlaç Endüstrisi ve İlaç Araştırmaları aynı zamanda Avrupadaki Eczacılığın bilgi birikimi adına en değerli üniversitelerden biridir. İkinci yüzyılını kutlayan üniversitede 830 aktif eğitmen görev almaktadır bunların 15 i akademik ve 14 ü bilimsel araştırmacı olmak üzere yüzde 80 inden fazlası en az doktora derecesine sahiptir. Günümüzde 17.000 i aşkın öğrencisi bulunan üniversite 1960 yılından beri yurtdışından öğrenci kabul etmektidir ve halihazırda lisans eğitimlerinde bulunan 1000 i aşkın yabancı öğrencisinin yanında lisans üstü ve master programlarından da 5000 i aşkın yabancı mezunu vardır.


Yabancı Öğrencilere Eğitim Veren Fakülteler:

Farmakoloji, Klinik Eczacılık, Medikal Eczacılık Endüstrisi, Laborantlık Fakültesi, Plastik Maddelerin İmalatı, İlaçların Analizi ve Onaylanması.

Üniversitenin eğitim süresi 1 yıllık hazırlık eğitimi(Rusça veya İngilizce dillerinde) ve 5 yıllık lisans eğitimi olmak üzere 6 yıldır

Eğitim Seviyesi:

Harkov Ulusal Eczacılık Ülkesi uluslararası mercilercede kabul edilmiş bilimsel çalışmaları, eczacılık alanında geçtiğimiz 200 yılda dünyaya kazandırdığı ve hem Ukrayna hemde Dünyada görev yapmakta olan 47.000 uzmanıyla alanında bir merkez niteliği taşımaktadır.


Üniversitenin Sahip Olduğu Binalar:

Üniversite asıl olarak Kimya Teknolojileri Merkezi, Biyoloji Merkezi, Klinik Bilimler Merkezi, İnsan Bilimleri Merkezi ve bunlara ek olarak Medikal Merkez, Spor Salonu, Deneysel Bitki ve Kültür Büyütme Departmanı, Ek Derslik Binası, ve Labaratuvlara sahiptir