İletişim Mühendisliği

Bu bölümün temel amacı, elektriksel veya elektromanyetik dalgaları kullanarak bilginin transferini mümkün kılmaktır.

Öğrencilerin isteğine bağlı olarak lisans eğitimleri İngilizce veya Rusça alınabilmektedir. Rusça okumak isteyen öğrenciler için 8 ay zorunlu hazırlık eğitimi mevcuttur, İngilizce okumak isteyen öğrenciler içinse eğer lisans eğitimi alacak kapasitede İngilizceye sahip iseler giriş sınavını vererek lisans eğitimlerine direk başlayabilirler, yada onlarda 8 ay İngilizce hazırlık eğitimine tabi olabilirler.

Bu bölümün lisans süresi toplamda 4 yıldır.

İletişim Mühendisliği Bölümleri:

Kablosuz İletişim

Telefonlar

Uydu ve Uydu Yayınları

Kızıl Ötesi Mühendisliği

Bölümün Bulunduğu Üniversiteler:

Harkov Ulusal Radyo ve Elektronik Üniversitesi

Lisans Üstü Eğitim Programları:

Master ve Doktora olmak üzere iki lisans üstü programı vardır ve bunlardan Master 2 yıl, Doktora ise 3 yıl sürmektedir.

Master Programı ortalama 3.000 Amerikan Doları, Doktora Programı ise ortalama 3.100 Amerikan Dolarıdır.