Medikal Laborantlık

Bu bölümün en temel amacı medikal labaratuvarlarda uygulanacak olan prosedürlerin, yöntemlerin vb. araştırılması ve geliştirilmesidir.

Medikal Laborantlık bölümü yalnızca Rusça alınabilmektedir.

Bölüme başlamak isteyen öğrenciler zorunlu olarak 8 ay Rusça hazırlık kursuna tabi olmak zorundadırlar, bunun ardından lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Bölümün lisans süresi 4 yıldır.

Medikal Laborantlığın Bölümleri:

Medikal Mikrobiyoloji

Klinik Biyokimya Eğitimleri

Hematoloji

Kan Bankaları

Histoloji ve Patolojik Hücreler

İmmünoloji

Genetik ve Moleküler Biyoloji

Bölümün Bulunduğu Üniversiteler:

Zaporijya Medikal Üniversitesi

Ulusal Eczacılık Bilimi Üniversitesi

Yüksek Lisans Programları:

Master ve Doktora olmak üzere iki lisans programı vardır ve bunlardan master 2 doktora ise 3 yıldır.

Master programları ortalama 3.000 Amerikan Doları, doktora programları ise ortalama 3.200 Amerikan Doları.