Mekatronik Mühendisliği

Bu lisans eğitiminde mekanik ve elektrik mühendisliği harmanlanıp bilgisayar sistemleriyle harmanlanmıştır, bu sayede makine ve sistemleri üretilmesi amaçlanmaktadır.

Mekatronik Mühendisliğinde isteğe bağlı olarak İngilizce veya Rusça eğitim alınabilmektedir.

Bu bölümde lisans süresi toplamda 4 yıldır.

Bölümün Bulunduğu Üniversiteler:

Ulusal Teknik Üniversitesi

Ulusal Havacılık Üniversitesi

Lisans Üstü Eğitim Programları:

Master ve Doktora olmak üzere iki adet lisans üstü eğitim programı bulunmaktadır ve bunlardan Master 2, Doktora ise 3 yıl sürmektedir.

Master Programı ortalama olarak yıllık 3.200 Amerikan Doları, Doktora Programı ise ortalama olarak yıllık 3.600 Amerikan Doları tutmaktadır.