Optik

Bu lisans eğitiminin asıl amacı göz ve görüş problemleriyle alakalı problemlerin tespiti ve giderilmesidir.

Bu bölümde yalnızca Rusça eğitim görülebilmektedir.

Lisans eğitiminde başlamadan önce her öğrenci 8 ay zorunlu Rusça eğitim almalıdır.

Lisans eğitiminin süresi toplamda 4 yıldır.

Optiğin Dalları:

Optik

Göz Kasları

Optik Renkler

Kontak Lensler

Bölümün Bulunduğu Üniversiteler:

Harkov Radyo ve Elektronik Üniversitesi

Lisans Üstü Eğitim Programları:

Lisans üstü eğitim olarak Master ve Doktora olmak üzere iki program mevcuttur, bunlardan Master 2 yıl ev Doktora ise 3 yıl sürmektedir.

Master Programı ortalama olarak 3.200 Amerikan Doları, Doktora Programı ise ortalama olarak yıllık 3.500 Amerikan Doları tutmaktadır.