Bu lisans eğitiminde mekanik ve elektrik mühendisliği harmanlanıp bilgisayar sistemleriyle harmanlanmıştır, bu sayede makine ve sistemleri üretilmesi amaçlanmaktadır.Mekatronik Mühendisliğinde isteğe bağlı olarak İngilizce veya Rusça eğitim alınabilmektedir.Bu bölümde lisans süresi toplamda 4 yıldır.Bölümün Bulunduğu Üniversiteler:Ulusal Teknik ÜniversitesiUlusal Havacılık ÜniversitesiLisans Üstü Eğitim Programları:Master ve Doktora olmak...

Bu lisans eğitiminde dizayn yöntemleri ve görüntü üzerine materyal üretimi konu alınır.Yalnızca Rusça dilinde eğitim alınabilmektedir.Grafik Dizayn bölümünde okumak isteyen öğrenciler öncelikle Rusça hazırlık eğitimine tabi olmak zorundadırlar.Rusça hazırlık eğitimi ise 8 ay sürmektedir.Grafik Dizayn lisans eğitimi ise toplamda 4 yıl sürmektedir.Fakültede Bulunan Bazı Dallar:ReklamcılıkTasarım...

Bu lisans programının amacı bilgisayar ve onunla alakalı herşeydir.Öğrencinin isteğine bağlı olarak lisans eğitimi Rusça veya İngilizce alınabilmektedir.Rusça eğitim almak isteyen öğrenciler öncelikle 8 ay süreli Rusça hazırlık eğitimine tabi olmak zorundadırlar.İngilizce eğitim almak isteyen öğrenciler ise eğer İngilizceye hakim iseler, üniversitenin giriş sınavını geçerek...

Bu lisans alanının temel odağı devlet otoritesinin sağlanması, sivil hakları, ticari ilişkilerin kontrol altında tutulması vb. şeylerdir.Bu bölümde lisans eğitimi yalnızca Rusça alınabilmektedir.Uluslararası Hukuk bölümünde okumak isteyen öğrenciler 8 ay zorunlu Rusça hazırlık eğitimine tabi olmak durumundadırlar.Lisans eğitiminin süresi ise toplamda 4 yıldır.Uluslar Arası Hukuğun...

Bu lisans bölümünün çalışma alanları ikiye ayrılmaktadır, bir kısmı yönetim bilimi bir diğer kısmı ise bilgisayar teknolojileri ile alakalıdır.İsteğe bağlı olarak İngilizce veya Rusça olarak eğitim alınabilmektedir.Rusça eğitim almak isteyen öğrenciler öncelikle 8 ay Rusça hazırlık eğitimine tabi olmak zorundadırlar.İngilizce eğitim almak isteyen öğrenciler ise...

Bu lisans eğitiminin temel hedefi hastaneler, fabikalar yada hava taşıtları gibi platformlar için yazılım projeleri geliştirmektir.Lisans eğitimi isteğe bağlı olarak Rusça veya İngilizce olarak alınabilmektedir.Rusça eğitim almak isteyen öğrenciler öncelikle zorunlu 8 ay Rusça hazırlık eğitimine tabi olmak zorundadırlar.İngilizce eğitim almak isteyen öğrenciler ise İngilizceye...

Bu lisans eğitiminin temel amacı ameliyat veya sakatlıklar sonrası, hastaların rehabilitasyonudur.Aynı zamanda sakatlık sonrası komplikasyonların önlenmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması da Fizik Terapinin uğraş alanlarındandır.Bu bölümde lisans eğitimi yalnızca Rusça verilmektedir.Fizik Terapide lisans eğitimi almak isteyen her öğrenci zorunlu olarak 8 ay Rusça hazırlık eğitimine...

Bu lisans eğitiminde amaç çeşitli ekonomik kaynakların nasıl elde edileceği ve yönetileceğidir.Öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce veya Rusça eğitim görebilirler.Rusça eğitim almak isteyen öğrenciler lisans eğitiminin öncesinde zorunlu olarak 8 ay Rusça hazırlık eğitimi almak zorundadırlar.İngilizce eğitim almak isteyen öğrenciler ise yeterli seviyede İngilizce bilgisine...

Bu lisans eğitiminin asıl amacı göz ve görüş problemleriyle alakalı problemlerin tespiti ve giderilmesidir. Bu bölümde yalnızca Rusça eğitim görülebilmektedir.Lisans eğitiminde başlamadan önce her öğrenci 8 ay zorunlu Rusça eğitim almalıdır.Lisans eğitiminin süresi toplamda 4 yıldır.Optiğin Dalları:OptikGöz KaslarıOptik RenklerKontak LenslerBölümün Bulunduğu Üniversiteler:Harkov Radyo ve Elektronik...

Bu lisans bölümünün uzmanlaştığı alanlar yol, köprü, tünel, havalimanı ve liman gibi yapıların dizayn ve yapımıdır.Bu bölümde yalnızca Rusça eğitim alınabilmektedir.Lisans eğitimine başlayan bir öğrenci önce zorunlu olarak 8 ay Rusça hazırlık eğitimi almalıdır.Bu lisans eğitiminin süresi toplamda 4 yıldır.Bölümün Bulunduğu Üniversiteler:Harkov Politeknik ÜniversitesiLviv Politeknik...